Ăng ten liên lạc tĩnh

  • Ăng-ten vệ tinh SNG

    Ăng-ten vệ tinh SNG

    Ăng ten liên lạc tĩnh R&D cho thông tin liên lạc khẩn cấp; và ăng-ten kiểu này có các đặc điểm của cao trí tuệ, trọng lượng nhẹ và độ tin cậy cao vv.;Hơn