Trang chủ > Liên hệ với chúng tôi

Công ty TNHH Thiết bị thông tin liên lạc Thiểm Tây NewStar

Thêm: 11 tầng, xây dựng không gian, No.493 trường an South Road, Xi'an, Trung Quốc.

Số M.B:

Bà Jackie: + 86 13720424228

Mr. Qi :   + 86 18629199191

Tel: 86-29-85339282

Fax: 86-29-85339281

Email: newstar@shxnewstar.com

market_lcy@shxnewstar.com

support@shxnewstar.com

newstar_fsp@shxnewstar.com